Kastelli majade tehasepaketid

Üldist

Pakett sisaldab ehitusmaterjale vastavalt materjalide nimekirjale.

Pakett ei hõlma avatäiteid, transporti ega montaazi.

Jätame endale õiguse vahetada materjale hinnalt ja kvaliteedilt samaväärsete vastu.

Konstruktsioonis tuleb kasutada Kastelli-talot Oy projektidele ja juhistele vastavaid lahendusi. Kui neist kõrvale kaldutakse, ei vastuta Kastelli-talot Oy konstruktsioonide sobivuse eest.

Juhul, kui hoonele on määratud erilised müra või tuleohtusnõuded, siis lepitakse vastavad paketi muudatused eraldi kokku.

Kvaliteedinõuded

Majapaketi materjalid vastavad Tarindi RYL2010 nõuetele

Ruumide kõrgus

     Ruumide kõrgus põrandaplaadist laeni on vastavalt projektile

Katuse kalle  vastavalt maja tüübile põhikatuse kalle vastavalt maja projektile

            

Kastelli-Talot OY maja tehasepaketi soojusjuhtivusteguri U väärtused (W/m²K)

Välisseinad (soojustusega ISOVER Standard 100+100+50 mm) – 0,15

Paketi sisu

1. Joonised ja juhised

     Eskiisjoonised (digitaalselt, formaatidega PDF ja DWG):

– põhjaplaan

– fassaadijoonised

– ristlõige

Ehitusjoonised (digitaalselt, formaatidega PDF ja DWG)::

– arhitektuursed vaated ja ristlõige

– mõõtkavas põhjaplaan

– vundamendiplaan ja –lõiked

– karkassi koostejoonised ja -lõiked

– katusefermide mõõdujoonised

2. Maja I korruse välisseinad

– mineraalvill (Isover Standard 50 mm)

– pikiroovitis 47 x 47 mm

– aurutõkkekile (0,2 mm, SFS-pitsatiga, + tihendusteip SitkoFlec)

– püstkarkass 42 x 198mm, C24

– mineraalvill Isover Standard 100+100 mm

– Cyproc tuuletõkkekipsplaat GTS 9

– ülaraampuu 42 x 198, C24 + liimkihtpuittala 45 x 200

– alaraampuu 42 x 198, C24

– alaraampuutihend

3. Katused, laed

– katusekatte roovitus (kivikatusel 47x47mm; plekk-katusel 25 x 100 mm)

– tuulutusroov 24 x 48

– aluskate (5-kihiline kondentsikaitsega Anticon Proof)

4. Katuseräästad

– räästakarkass (katusefermide pikendused)

– otsa(tormi)lauad, peensaetud, värvimata

5. Võimalikud katusealused ja avatud veranda

– katust kandvad liimpuittalad/katusefermid

– tugipostid vastavalt projektlahendusele

6. Kergvaheseinte karkass

     – karkassipostid liimkihtpuit (kertopuu) 39 x 66

     – ala- ja ülaraampuu liimkihtpuit (kertopuu) 39 x 66

     – võimalikes kandvates vaheseintes karkass vastavalt ehitusprojektile

     – alusraampuu tihend

7. Kinnitustarvikud

– nurkrauad katusefermide fikseerimiseks

– võimalikud vajaminevad palgikingad

– naelutusplaadid

– katusesõrestiku jäigastamiseks vajalik puitmaterjal

– ehituskarkassi toestamiseks vajalik puitmaterjal

Avade täited ( aknad ja välisuksed) lisatakse paketi hinnale vastavalt tellija akna- ja uksetüübi valikule. Meie partnerid on Haapsalu Uksetehas ja Fenestra aknatehas.

Tehasepaketi materjali  hinnale lisandub transport ja montaaz vastavalt krundi asukohale.

Koos oma koostööpartneritega pakume maja ehitamiseks terviklahendust eskiisprojektist kuni võtmed kätte majani.

Tehasepakett ei sisalda vundamenti, katuse lõppkatet, välisvoodrit, treppe, terrasse ega sisetöid, mida pakub soovi korral juurde meie koostööpartner ehitaja.

Soovi korral pakub meie partner arhitekt maja sidumisprojekti (ehitusloa projekt) koos kooskõlastamistega ametkondades ning eriosade projekte (vesi, kanalisatsioon, elekter, küte ja ventilatsioon).

Valmis Kastelli maja hind on ca 2 000 –  2 100 EUR/üldpinna m2 (sisaldab Kastelli paketiosa ja üldehitust).