Keskkonda ja energiat säästev sertifitseeritud kvaliteet

Kastelli maju ja suvilaid tuntakse kõrge kvaliteedi järgi, mis tuleneb kogu ehitamise protsessist – projekteerimisest ehitamiseni.

Tunnustuseks kvaliteedi säilimise ja jätkuva paranemise eest on Kastellile antud ISO-9001 kvaliteedi standard, mida üldiselt kasutatakse kvaliteetse juhtimise ja kvaliteetse toodangu ning teenindamise osutamisel. Sertifikaadi saamiseks ja hoidmiseks tuleb firmal täpselt järgida kvaliteedi kontrollimise ja tagamise töövõtteid.

Kastellile antud ISO 14001 keskkonnasertifikaat kinnitab, et Kastelli majad ja suvilad valmistatakse keskonnaväärtusi austades jätkuvalt tulevikule mõeldes. Puidu täielik kasutamine on parim keskonna säilimisele, kuna puidu töötlemisest tekkiv kahju on minimaalne. Lisaks on säästetud majaehitamiseks kasutatud puit küttepuudeks põletamisest ja sellest tekkivast keskkonda reostavast süsihappegaasist.