Ehitusuuringute info

SOOSITUIMAD KODUD SOOME ENIMOSTETUD TOOTJALT!

Oma kodu ehitamine on elu suurim ja tähtsaim ettevõtmine. Selleks on oluline valida partner, kelle vastutustundele ja oskustele võib kindel olla. Kes ei tahaks oma koduks ehitada parimat?

Kastelli on olnud Soome ostetuim majabrand juba 1994. aastast.Kastelli pika kogemusega, mõistliku ehituslahendusega ja professionaalsete spetsialistide abiga valmivad Soome parimad ja ostetuimad kodud.

VTT UURIMUS KINNITAB PRAKTIKALE TUGINEVA KOGEMUSE:

Kastelli maja kvaliteet ei kahane aastatega.
Parema jäikuse, tiheduse ja energiasäästlikkuse saavutamiseks teeb Kastelli jätkuvat koostööd erinevate teadusasutustega, kes uurivad nii uuemate kui ka pikemalt kasutuses olnud Kastelli majade kvaliteeti. Need uuringud on tõestanud, et ka aastaid kasutusel olnud majades ei vähene Kastelli maja kvaliteedi näitajaid, vaid säilivad muutumatuna aastast aastasse. Kastelli maja on olnud üheks uuringute objektiks ka Oulu ehitusjärelevalveameti poolt läbiviidud testides.

KASTELLI OSALEB OULU ENERGIASÄÄSTU KVARTALIS

Kastelli osaleb Oulu Ammattikorkeakoulu ja Oulu linna ehitusjärelevalve ameti poolt koordineeritavas Increasing Energy Efficiency in Buildings ( IEEB) projektis. Kolmeaastase projekti eesmärk on uute elamute energiasäästlikkuse parandamine.
Projekti piirkond on Oulu Ritaharjusse ehitatav kvartal, kuhu ehitatakse madala energiatarbega maju. Ehitamist alustati 2011. aastal. Kõik ehitised varustati mõõteseadmetega ( ` 70 andurit), mille näitusid kontrollitakse reeglipäraselt ja analüüsitakse protsessi jooksul. Mõõdetakse ehitise tihedusomadusi, niiskust ja temperatuuri, energia- ja veekulu, õhuvahetust ehk sisekliimat temperatuuri ja kvaliteedi seisukohalt.
Projektiga arendatakse innovatiivsemaid ehituslahendusi madalaenergia/ ja passivmajale kui ka ühtlustatakse energiakulu ja ehitustiheduse mõõtmise menetluskäiku Põhjamaades.
Selle info jõudmine majaehitustööstusse on projekti keskseim ja tähtsaim eesmärk.

Projekti oluliseks osaks on madala energitarbega ehitiste ehitustehniliste oskuste arendamine ja toimivuse kindlustamine.
Mõõtmisi jätkatakse majade valmimise jooksul.
Nende kogemuste abil arendab Kastelli oma tehnoloogiat ja on valmis järjest karmistuvateks ehitusnõueteks.