Kastelli Kuori majade tehasepaketi kirjeldus

Üldist

Pakett sisaldab ehitusmaterjale vastavalt materjalide nimekirjale.
Pakett ei hõlma transporti ega montaazi.
Jätame endale õiguse vahetada materjale hinnalt ja kvaliteedilt samaväärsete vastu.
Konstruktsioonis tuleb kasutada Kastelli-talot Oy projektidele ja juhistele vastavaid lahendusi. Kui neist kõrvale kaldutakse, ei vastuta Kastelli-talot Oy konstruktsioonide sobivuse eest.
Juhul, kui hoonele on määratud erilised müra või tuleohtusnõuded, siis lepitakse vastavad paketi muudatused eraldi kokku.
Kvaliteedinõuded
Ehitamisel rakendame üldist head ehitustava ( RYL2000).

Ruumide kõrgus

Ruumide kõrgus vastavalt maja tüübile.

Kastelli-Talot OY maja tehasepaketi soojusjuhtivusteguri U väärtused (W/m²K)

Seinad (soojustusega ISOVER KL-37 200 mm + 50 mm) – 0,17

1. Joonised ja juhised

Eskiisjoonised:

 • põhjaplaan
 • fassaadijoonised
 • ristlõige

Ehitusjoonised:

 • arhitektuursed vaated ja ristlõige
 • mõõtkavas põhjaplaan
 • vundamendiplaan ja –lõiked
 • karkassi koostejoonised ja -lõiked
 • katusefermide tugevusarvutused

2. Maja I korruse välisseinad

 • mineraalvill 50 mm
 • pikiroovitis 47 x 47 mm
 • aurutõkkekile ( 0,2 mm, SFS-pitsatiga, + vuugiteip )
 • püstkarkass 48 x 197mm, mõõdus ja ümardatud nurkadega
 • mineraalvill 200 mm
 • Cyproc tuuletõkkekipsplaat 9 mm
 • ülaraampuu 48 x 197, mõõdus ja ümarnurkadega, + vineertala 45 x 200
 • alaraampuu 48 x 197, mõõdus ja ümarnurkadega,
 • alaraampuutihend
  NB! maja välisseina soojustus kahekihiline 50 mm + 200 mm, villakihid vertikaal – -ja horisontaalsuunalised

2. Katuse kate

 • katusekatte roovitus (plekk-katuse roovitus 25 x 100 mm või kivikatuse roovitus 47 x 47)
 • tuulutusroov 24 x 48
 • aluskate

3. Lagi

 • siseroovitus 47 x 47, mõõtulõigatud
 • aurutõke 0,2 mm, SFS
 • (ventilatsiooni lisasoojustus ei sisaldu paketis)
 • katusefermid k900 ( 900 mm jaotusega)

4. Lae talad

 • lae talad vastavalt ehitusjoonistele
 • siseroovitus 47 x 47 mõõtulõigatud, k 300
 • aurutõke 0,2 mm, SFS
 • aurutõkke teip
 • kaldlael 9 mm tuuletõkkeplaat 9 mm
 • kaldlael tuuletõkke kinnitusroovitus 47 x 47 mõõtulõigatud

5. Räästad (külgräästa pikkus u 700 mm ja otsarästa pikkus u 500 mm puitkatte
välispinnast mõõdetuna)

 • külgräästa põhipikkus 350 mm, otsaräästa põhipikkus 200 mm, erandsõlmed vastavalt Kastelli ehitusjoonistele.
 • räästakarkass
 • otsa(tormi)lauad, peensaetud ja ümarnurkadega

6. Katusealused

 • paketti ei kuulu terrassi karkass, terrassi lauad ja võimalikud terrassi piirded.

7. Kergvaheseinte karkass

 • karkassipostid vineerpuit 39 x 66
 • ala- ja ülaraampuu vineerpuit 39 x 66
 • võimalikes kandvates vaheseintes karkass vastavalt ehitusprojektile
 • alusraampuu tihend
 • niiskete ruumide kiviseinad ja sauna seinad ei kuulu Kastelli paketti.

8. Aknad

 • Akende pakkumine lisatakse tehasepaketi hinnale peale akende tüübi valikut tellija poolt.

9. Välisuksed

 • Välisuste pakkumine lisatakse tehasepaketi hinnale peale uste tüübi valikut tellija poolt.

10. Kinnitustarvikud

 • nurkrauad fermide fikseerimiseks
 • võimalikud vajaminevad palgikingad
 • naelutusplaadid
 • katusesõrestiku toestamiseks vajalik puitmaterjal
 • ehituskarkassi toestamiseks vajalik puitmaterjal

Avade täited ( aknad ja välisuksed) lisatakse paketi hinnale vastavalt tellija akna- ja uksetüübi valikule.

Tehasepaketi hinnale lisandub transport ja montaaz vastavalt krundi asukohale.

Koos oma koostööpartneritega pakume maja ehitamiseks terviklahendust eskiisprojektist kuni võtmed kätte majani.

Tehasepakett ei sisalda vundamenti, katuse lõppkatet, välisvoodrit, treppe, terrasse ega sisetöid, mida pakub soovi korral juurde meie koostööpartner ehitaja Kodu Ehitusgrupp OÜ.

Soovi korral pakub meie partner arhitekt AB Korrus OÜ maja sidumisprojekti (ehitusloa projekt) koos kooskõlastamistega ametkondades ning eriosade projekte (vesi, kanalisatsioon, elekter, küte ja ventilatsioon).

Valmis Kastelli maja hind on alates 1300 EUR/üldpinna m2 (sisaldab Kastelli paketiosa ja üldehitust).